Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo v Malackách

Klub veteránov letiska KuchyňaPozvánka na Septembrové stretnutie KVLKvložené - 04.09.2023

22.09.2023 | 10.00 hod. | reštaurácia VICTOLYS (bývalá ILLYS)
Výbor Klubu veteránov letiska Kuchyňa si Ťa dovoľuje pozvať na tradičné - tentokrát „NETRADIČNÉ“ septembrové stretnutie, ktoré sa uskutoční v Malackách v priestoroch reštaurácie VICTOLYS (bývalá ILLYS) dňa 22.9.2023 o 10,00 hod.

Záväzne sa prihlásiť, alebo oznámiť neúčasť je potrebné u p. Jozefa Vozára, Ľ. Zúbka 1181/10, 901 01 Malacky, mobil 0903 455 356, alebo u niektorého člena výboru do 8.9.2023.Vstupné pre členov a aj sympatizantov: 15,00€.
(Vo vstupnom je zahrnuté: obed, minerálka, prípitok, doprava.)


Predpokladaný program stretnutia

 • - Príchod do reštaurácie o 10,00 hod.
  - Prezentácia.
  - Úvodné slovo predsedu Klubu a výboru.
  - Udelenie darčekov členom, ktorí majú guľaté jubileá.
  - Obed
  - Udelenie ocenenia pre členov, plniacich si povinnosti Klubu a aktívne sa zúčastňujú na akciách
  - Voľné posedenie, guláš, ... podľa záujmu.

Klub veteránov má bankový účet v FIO Banka. Poplatok je možné zaplatiť aj na tento účet.
 • č.u.: 2400738169/8330
 • IBAN: SK0583300000002400738169

Tešíme na spoločné stretnutie

letecký znak